poniedziałek, 25 września 2017

Październik

Nasze Polskie

Różańcowe WiciRóżańcowym Traktem

W Różańcowej PielgrzymceOtulimy Ciebie Polsko

Naszym Polskim Różańcem

Powszechnym 
I Narodowym

Różańcem Bogurodzicy

Spod Legnicy

Spod Grunwaldu

Spod Wiednia

I wprost z Bitwy Warszawskiej

Twojego Cudu Nad Wisłą

Bogurodzico Dziewico

Bogiem Slawiena Maryjo

Otulimy Ciebie Nasza Polsko

Naszą Polską Modlitwą

I poprosimy Ciebie

Boże Ojcze Wszechmogący

I Ciebie Nasz Królu Polski

Nasz Niezawodny

Królu Miłosierdzia
Jezusie Chrystusie

I Ciebie Matko Boża


Co od 600 lat

Na Tronie Jasnogórskim

I w Ostrej Świecisz Bramie

Ale także jakże Pamiętasz

I Śluby Lwowskie

Wymodlimy

Na wszystkich Paciorkach

Różańca

By Nasza Polska

Na zawsze

Na zawsze
I zawsze

Była Naszą

Bezpieczną Ojczyzną

Bo jeśli Bóg z nami
I co Bóg pobłogosławi

Któż przeciwko namI Przypomnimy 
Te Groby

Naszych Bohaterów

I niewinnie Pomordowanych
Rodzina w rodzinę

Wieś w wieś

Dzielnice w dzielnice

Biegnące przez wieki

Przez lata

Do Krwi Ostatniej
A to są przecież
Całe Pola Golgoty 

Ze Znakiem Krzyża
Znakiem Naszej  Wiary


W serdecznym

W Narodowym Apelu Pamięci

Ze wszystkich

Polskich Pól Bitewnych

Ze wszystkich Miejsc Kaźni

Jak Katyń i Smoleńsk

I wszystkie drogi Golgoty

Aż po Sybir i Auschwitz

Powstaną Nasze Wszystkie

Nasze Wszystkie

Polskie Paciorki

Polskiego Różańca

Tworząc jeden    
Wielki

Różaniec 
Polskiego Narodu

Z przystankiem 
U wrót Świątyń

Wszystkich Polskich Diecezji

Wszystkich Polskich Parafii

Wszystkich Zakonów

Wszystkich Sanktuariów

Których w Polsce

Ze wszystkich państw

Najwięcej

I wzdłuż Wszystkich Polskich Granic
Jakie Kiedykolwiek były

Granic Polski

Ze wszystkich lat

I wszystkich wieków

Niech 
Nie zabraknie

Niech 
Nie zabraknie

Nikogo

Z Narodu Polan

Ale i Naszych Pobratymców
 

I Rusinów
I Czechów

I Słowaków 
I Węgrów

Estończyków Łotyszów

I Litwinów

Bo są to Nasze

Granice Termopile

Nasze Granice Wolności

Nasze Granice

Niepodległe

Osłaniające Nasz Polski


Narodowy Ołtarz

Bóg Honor Ojczyzna

Granice
Sumienie 
Każdego z nas

I Sumienie Narodu
Przeto w tej 
Modlitwie Wici


Paciorek po paciorku

Wzdłuż granic Polski

Całą Naszą Polską

Idziemy ku Tobie Maryjo

Różańcowym Traktem

Różańcowej Pielgrzymki


Do Szczęśliwej

Bezpiecznej

Zasobnej

Polski

I niech w tej Pielgrzymce

Nie zabraknie Nikogo

Komu 
Na sercu

Dobro Ojczyzny

Dobro Polski
Bezpieczeństwo Domu
Bezpieczeństwo Rodziny

I Bezpieczeństwo Kościoła

Zwornika Państwa

Zwornika Narodu

Przez Chrystusowy 
I Maryjny

Gościniec Wszystkich WiekówOtulimy Ciebie Nasza Polsko

Naszym Polskim

Powszechnym

Różańcem
Bo Jesteś
Jesteś Naszym Domem Złotym
Z   Litanii Loretańskiej
Naszą Arką Przymierza
Naszym Być

Naszym Trwać
Naszym Czuwać
I Naszym 
Sumieniem

Bo przecież 
Bez tych Granic
I Polski nie ma
I bez tych Granic
I nas Jako Państwa
I jako Narodu Polskiego 
Też przecież
Nie ma

Ilustracje
Irena Zdrojewska
Janina Pogorzelska
Alicja Kondraciuk
Archiwum Internetowe
Stanisław J. ZielińskiTekst
Stanisław J. Zieliński

25.09.2017 r.