piątek, 31 stycznia 2014

Grzegorz Braun - Zamach stanu, jedyne rozwiązanie cz.3d

niedziela, 26 stycznia 2014

Szturm demonstrantów na Ukrainie - Dniepr 26.01.2014r.

Ukraina: Szturm demonstrantów na siedzibę prezydenta Janukowycza

Spotkanie prof. K.Pawłowicz w Starogardzie -"Gender": Nowy wróg Kościoła...

W.Bonkowski w obronie Płuc Polskich : Z Naszych Lasów nie oddamy nawet S...

Powitanie Tuska w Poznaniu

Ofiara Stanu Wojennego - Jarosław Hyk: Człowiek spod ciężarówki ZOMO

Co pani sądzi o przywróceniu nazwy: "Stocznia im. Lenina" i "bunkra" Sol...

Kto dzieli Polską prawicę??? - Rzecznik ONR M.Kowalski w Klubie GP Lubli...

czwartek, 16 stycznia 2014


Jesteśmy w Nowym Kraju
W Kraju 
Kim Ir Sena
Sprywatyzowana Witryna Poetycka
Kto odpowie na te Pytania TERAZ?!!!
Winni to uczynic Posłowie, podejmując stosowne uchwały, nawet nadzwyczajne. Ale obecni Posłowie rządzącej koalicji PO-PSL cieszą się większością i tym faktem i zarazem przywilejem, że mogą przegłosować wszystko, co zgłasza bardzo rozsądna partia Opozycyjna PIS i inne opozycyjne ugrupowania: POlska jest Najważniejsza czy POlska Solidarna, a także - czasami chcą c zabłysnąć - lewica! Jednak Posłowie koalicji rządzącej tyle razy już nie stanęli na wysokości zadania, że stało się to już ich zwyczajem nie odpowiadać na pytania Narodu, który mimo wszystko jest jedynym Włodarzem swojego Państwa i swojego Kraju.
 
   Dziwnie znikają Ci, którzy postawili te pytania w Imieniu Narodu. Ich nie ma a Naród został po raz kolejny zignorowany!!!Jednakże stanie się tak samo i TERAZ: "Nim skona Pieśń - Naród pierw wstanie!!! To Cyprian Kamil Norwid. Jakże aktualny i dzisiaj.
 
   Stąd też tyle już podchodów obecnej ekipy rządzącej, by Polską Literaturę usunąć ze szkół, bo uczy myślec po polsku i uczy korzystać z Głosu Sumienia. LIteratura obecnej ekipy, to - homofobie i gender. To już prawie Sodoma i Gomora!!!

   Gdzie prawo za nic, to sprawiedliwe oczywiście, to n romalne prawo, wynikaqjące prawa praw, tj. z Dekalogu, a następnie - z Konstytucji? Tam i  Sumienie za nic. I Naród za nic. Rządząca ekipa jest sama dla siebie. Naród jest potrzebny tylko po to. by pracując... na umowach śmieciowych, pozbawiony praw pracowniczych i olbywatelskich -  spłacał długi za tę ekipę.  Naród  ma  co robić, bo dług  - to 4 biliony zlotych, a więc tyle, ile wynosi roczny obrót handlowy największej potęgi gospodarczej, a więc Chin. I nie ma   żadnego wytłumaczenia. Ta ekipa dorżnęła  Polskę, kpiąc z Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, kpiąc z ludzi wierzących nazywając ich  pogardliwie ::moherami i utrudniajac dostęp ich najbardziej ulubionej TV TRWAM na multipleksie. A Wierzący w Polsce - to 95 proc. obecnego społeczeństwa. Pozostali, to zapewne przede wszystkiom... Starsi w Wierze, którzy są przeciw naszej Polskiej Wierze!!! Przeciw Polsce Wiernej Bogu, Jezusowi Chrytusowi i Maryi - Królowej Naszej Najjaśniejszej Rzeczypopolitej.
 
   Wszyscy, którzy na nich glosowaliście, jesteście odpowiedzialni za te rządy. jesli zagłosujecie na nich zagłosujecie na nich jeszcze raz,  to także sami  znajdziecie się  w slamsach ze stołówkami w śmietnikach - żywiąc się odpadkami by jakoś przetrwać kolejny  dzień.

   Slamsy czy tak zwane socjalne mieszkania dla biedoty to nic innego jak początki Gett dla Polaków...środa, 15 stycznia 2014

Nasi Dobrzy Nasi Polscy Wojownicy

Panteon Patriotów Polskich
Autorska Seria Poetycka

Nasi Dobrzy
Nasi Polscy
Wojownicy...

Słowo wstępu:

     Zatrzymajmy się... 
Zatrzymajmy się ...
...Całym Naszym Polskim Sumieniem
i Sumieniem Całego Świata, 
Sumieniem Wszystkich Narodów i Państw...

... przy tej niezwykle bolesnej i jakże bardzo Tragicznej Historii Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
 - przy tym ogromnym poświęceniu Żołnierzy lat 1939 -1945 
a następnie - nad tym ogromnym czasem Gehenny i Golgoty  -najpierw  zdrady przez rzekomych sojuszników - przez Wielką Brytanię i Francję, a następnie - przez aliantów, przede wszystkim przez Wielką Brytanię i ... Stany Zjednoczone. 

     Tak podle wobec  swoich sojuszników nie zachował się nawet Adolf Hitler. Przykładem - choćby parokrotne ratowanie  Benito Mussoliniego...

    Najpierw Pamiętnego Tragicznego Września 1939 Anglia i Francja Polskę na tacy podały Adolfowi Hiterowi i Józefowi Stalinowi, nie wypełniając zawartych sojuszy, czym okryły się hańbą po wieczne czasy, a następnie -  Józefowi Stalinowi - Wielka  Brytania i Stany Zjednoczone  - na konferencji w Teheranie i w Jałcie, co jest również hańbą dla tych państw.  

   W wyniku tej zdrady nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita została utopiona w morzu krwi, tracąc odwieczne Kresy, swoje rdzenne ziemie i na pół wieku tracąc zupełnie Niepodległość i doznając potwornych prześladowań wszystkiego, co polskie. 

   Gdy w maju 1945 roku cały cywilizowany Świat cieszył się  zakończeniem II Wojny Światowej, Nasi Najwspanialsi Hektorzy - Hektorzy Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospoltej - zdradzeni przez swoich sojuszników - szli do łagrów, byli przez kapturowe sądy skazywani na karę śmierci. Pastwił się nad nimi cały zwycięski w tym czasie bolszewizm wraz ze sprzedajnym  Józefowi Stalinowi jako V kolumna środowiskiem żydowskim, tworzącym w tym czasie zręby komunizmu w zniewolonej Polsce. Środowisko to obsiadło wszystkie ważne urzędy w ówczesnej Polsce,zamieniając Nasz Kraj w bolszewicką i jednocześnie swoją żydomasońską kolonię... 

   Z tych podłych więzów Naród Polski z jakimże trudem wyzwala się do dziś...

    Wiersz niniejszy dedykuję  Naszym Najwspanialszym Hektorom Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej: Żołnierzom Wyklętym, którzy stali się Męczennikami za Wolną i Niepodległą Polskę: Żołnierzom Armii Polskiej z 1939 Roku, Żołnierzom Armii Krajowej, Żołnierzom Powstania Warszawskiego, Żołnierzom Operacji 'Burza" , Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niepodległość, Bataliony Chłopskie - rozsianym dziś i do dziś po całym świecie. Wielu z nich pozostało w bolszewickih kazamatach na zawsze, że nawet do dzis nie wiadomo, gdzie są ich Groby, a stało się  to przy gorliwej pomocy żydowskich oprawców - prokuratorów, sędziów, specjalnych plutonów egzekucyjnych. 

    Nasi Wspaniali Czcigodni Wiarusi nie  dostali nawet ochłapów ze stołu tego dziwnego bolszewickiego państwa, jakże ofiarnie ratowanego przez Naród, by jednak  - mimo wszystko - było to jednak państwo choć przypopminające Państwo Polskie.  Kolonizatorzy -  najpierw pobierali wygórowane pensje, a potem - wygórowane renty i emerytury - w nagrodę za zniewolenie i Narodu i Państwa Polskiego.

   Ani środowisko żydowskie, ani alianci - nie wyrównali do dziś  tych potwornych krzywd wyrządzonych Polsce. Rosja - kontynuator Związku Radzieckiego i jego bandyckich haniebnych czynów z rozbiorem Polski pospołu z Adolfem Hitlerem włącznie   - wzorem Piłata, przy aplauzie swoich klakierów, tj. Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - wymownie po raz kolejny umywa ręce. Ani zadośćuczynienia ani nawet skruchy za potworne Zbrodnie w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje, za inwigilację Narodu i Państwa Polskiego...Trybunał Strasburski, pomroczność jasna i kreatura międzyanarodowej sprawiedliwości, jeszcze w 2013 Roku  w Sprawie potwornego bandyckiego morderstwa w Katyniu uwalnił Rosję od jakichkowiek zobowiązań... wobec Ofiar Katynia i Ich Rodzin!!!   

   Z tej jakże pouczającej lekcji Historii wynika, że odszkodowania wojenne należą się tylko Środowisku Żydowskiemu. Polska w czasie wojny - przez Niemcy i  Rosję  a także Środowisko Żydowskie - utraciła wszystko : Naród został zdziesiątkowany i ograbiony ze wszystkiego, kraj potwornie  zniszczony, cały potencjał gospodarczy zmieciony z powierzchni ziemi, zupełne wyniszczone elity, utrata znacznej części swojego terytorium, mimo iż Polska znalazła się wśród zwycięzców walcząc od pierwszego dnia do ostatniego dnia tej potwornej wojny, - na której tak wiele państw tak  nieźle  zarobiło przyjmując role szakali i hien!  

   Niechże przynajmniej ten wiersz będzie symbolicznym uhonorwaniem naszych Wspaniałych Hektorów Naszej Najjśniejszej Rzeczpopolitej - w sposób Bezwzględny, Bezkompromisowy...     
                  wtorek, 14 stycznia 2014


Dziękuję Tobie
Kapłanie Mój

Chrystusowi Uczniowie
Autorska Seria Poetycka

( w przygotowaniu tomik poetycki pt. :

"Czy już Odszedł
Czas Aniołów
I Czas stąpa
Judaszowy"

P.S.
Wiersz niniejszy był zaprezentowany Czcigodnemu Jubilatowi 
w 70 Rocznicę Urodzin
podczas uroczystego spotkania z Wiernymi i Przyjaciółmi - z Gdańska, Pomorza i całego Kraju 
a także Środowisk Polonijnych 
- w Centrum Brygidek  w  styczniu 2007 roku.