poniedziałek, 25 września 2017

Październik

Nasze Polskie

Różańcowe WiciRóżańcowym Traktem

W Różańcowej PielgrzymceOtulimy Ciebie Polsko

Naszym Polskim Różańcem

Powszechnym 
I Narodowym

Różańcem Bogurodzicy

Spod Legnicy

Spod Grunwaldu

Spod Wiednia

I wprost z Bitwy Warszawskiej

Twojego Cudu Nad Wisłą

Bogurodzico Dziewico

Bogiem Slawiena Maryjo

Otulimy Ciebie Nasza Polsko

Naszą Polską Modlitwą

I poprosimy Ciebie

Boże Ojcze Wszechmogący

I Ciebie Nasz Królu Polski

Nasz Niezawodny

Królu Miłosierdzia
Jezusie Chrystusie

I Ciebie Matko Boża


Co od 600 lat

Na Tronie Jasnogórskim

I w Ostrej Świecisz Bramie

Ale także jakże Pamiętasz

I Śluby Lwowskie

Wymodlimy

Na wszystkich Paciorkach

Różańca

By Nasza Polska

Na zawsze

Na zawsze
I zawsze

Była Naszą

Bezpieczną Ojczyzną

Bo jeśli Bóg z nami
I co Bóg pobłogosławi

Któż przeciwko namI Przypomnimy 
Te Groby

Naszych Bohaterów

I niewinnie Pomordowanych
Rodzina w rodzinę

Wieś w wieś

Dzielnice w dzielnice

Biegnące przez wieki

Przez lata

Do Krwi Ostatniej
A to są przecież
Całe Pola Golgoty 

Ze Znakiem Krzyża
Znakiem Naszej  Wiary


W serdecznym

W Narodowym Apelu Pamięci

Ze wszystkich

Polskich Pól Bitewnych

Ze wszystkich Miejsc Kaźni

Jak Katyń i Smoleńsk

I wszystkie drogi Golgoty

Aż po Sybir i Auschwitz

Powstaną Nasze Wszystkie

Nasze Wszystkie

Polskie Paciorki

Polskiego Różańca

Tworząc jeden    
Wielki

Różaniec 
Polskiego Narodu

Z przystankiem 
U wrót Świątyń

Wszystkich Polskich Diecezji

Wszystkich Polskich Parafii

Wszystkich Zakonów

Wszystkich Sanktuariów

Których w Polsce

Ze wszystkich państw

Najwięcej

I wzdłuż Wszystkich Polskich Granic
Jakie Kiedykolwiek były

Granic Polski

Ze wszystkich lat

I wszystkich wieków

Niech 
Nie zabraknie

Niech 
Nie zabraknie

Nikogo

Z Narodu Polan

Ale i Naszych Pobratymców
 

I Rusinów
I Czechów

I Słowaków 
I Węgrów

Estończyków Łotyszów

I Litwinów

Bo są to Nasze

Granice Termopile

Nasze Granice Wolności

Nasze Granice

Niepodległe

Osłaniające Nasz Polski


Narodowy Ołtarz

Bóg Honor Ojczyzna

Granice
Sumienie 
Każdego z nas

I Sumienie Narodu
Przeto w tej 
Modlitwie Wici


Paciorek po paciorku

Wzdłuż granic Polski

Całą Naszą Polską

Idziemy ku Tobie Maryjo

Różańcowym Traktem

Różańcowej Pielgrzymki


Do Szczęśliwej

Bezpiecznej

Zasobnej

Polski

I niech w tej Pielgrzymce

Nie zabraknie Nikogo

Komu 
Na sercu

Dobro Ojczyzny

Dobro Polski
Bezpieczeństwo Domu
Bezpieczeństwo Rodziny

I Bezpieczeństwo Kościoła

Zwornika Państwa

Zwornika Narodu

Przez Chrystusowy 
I Maryjny

Gościniec Wszystkich WiekówOtulimy Ciebie Nasza Polsko

Naszym Polskim

Powszechnym

Różańcem
Bo Jesteś
Jesteś Naszym Domem Złotym
Z   Litanii Loretańskiej
Naszą Arką Przymierza
Naszym Być

Naszym Trwać
Naszym Czuwać
I Naszym 
Sumieniem

Bo przecież 
Bez tych Granic
I Polski nie ma
I bez tych Granic
I nas Jako Państwa
I jako Narodu Polskiego 
Też przecież
Nie ma

Ilustracje
Irena Zdrojewska
Janina Pogorzelska
Alicja Kondraciuk
Archiwum Internetowe
Stanisław J. ZielińskiTekst
Stanisław J. Zieliński

25.09.2017 r.
czwartek, 31 sierpnia 2017

SOLIDARNOŚĆ 
 

Twój Święty Ojcze Święty
Najświętszy Testament
Dla całej Polski

I jesteś z nami
Nasz Święty Ojcze Święty
Nasz Niezawodny
Janie Pawle II
Twoje Zawezwanie
Zawezwanie Modlitwa
I Apel
I Odezwa
I Prośba 
Jakże ogromna
Całych Pokoleń
Całego Narodu
Złożona bezpośrednio
Na Dłonie 
Samego Boga
Niech zstąpi
Duch Twój 
Niech zstąpi
Duch Twój
Niech zstąpi
Duch Twój
I Odnowi Oblicze Ziemi
Tej Ziemi
Mocą Głębi
Wszystkich Polskich Wieków
Wypowiedziany
2 Czerwca 
A. D. 1979 roku
Na ówczesnym 
Placu Zwycięstwa
Gdzie dziś Włodarzem Tego Placu
Marszałek 
Józef Piłsudski
Naczelnik Państwa
Ten Głos
Jakże przez Boga
Został wysłuchany
I naraz objął
Wszystkie Polskie Drogi
I naraz objął
Wszystkie Polskie Domy
I naraz objął
Wszystkie Polskie Stany
Wszystkie Polskie Firmy
Łącząc Nas Wszystkich
W jedną Solidarność
Wbrew wszystkim pryncypiom
Wbrew 
Wszelkim paktom
Wbrew wszelkim Układom
I wbrew 
Ówczesnemu prawu
Które było bardziej niesprawiedliwe
Niż sprawiedliwe
I bardziej zwietrzałe
Niż zwietrzała
Przysłowiowa sól

I dzisiaj dzisiaj
Solidarność
Jest To
Nasza Najświętsza
Polska Racja Stanu
I dzisiaj jest to
Nasz Niezawodny
Święty Ojcze Święty
 


I Twój Najświętszy
Najświętszy Testament
Wciąż do wypełnienia
I wciąż jakże gorliwie wypełniany
Solidarnie solidarnie wypełniany
Całym Pragnieniem
Całego Narodu
Pragnieniem Rządu
Pragnieniem Sejmu
Pragnieniem Senatu
I Nasz Czcigodny
Panie Prezydencie
Także i przez Ciebie
Z jakąż determinacją
Także i przez Ciebie
Testament ów
Jest wypełniany
Wolą Całego Narodu
Pilną potrzebą
Polskiej Racji Stanu
 Bo licho

Nie śpi
Tupie szarpie wyje
Nie śpi Targowica
I nie zasypiają
Gruszek w popiele
Starzy wrogowie Polski
Samorządnej
Wolnej
Niepodległej
A jakże bardzo  
Jakże bardzo 
Boli ich
Międzymorze

Czas 
Twoje Sita Panie
Z potrzeby serca
Jakże skutecznie
Jakże skutecznie
Jakże widocznie
 
I jakże raz na zawsze
Weryfikuje
A i oddziela
Że jakże widać
A przed czym 
Jakże często
Ostrzegałeś
W czas swojego
Ćwierćwiekowego Pontyfikatu
Zasiadając na tym Najwyższym
Światowym Tronie Piotrowym
I dzisiaj widać
Nadto wyraźnie
Gdzie jest to Ziarno
 A gdzie jest ta Plewa
Którą na szczęście
Ten Silny Polski
Wiatr Solidarności
Te wszystkie śmieci
I męty i brudy
Znosi od Polski
Znosi od Polski
Coraz dalej
I coraz dalej

I wszystko wraca
Na swoje miejsce
Pomimo tylu
Zawiłych dróg
Jakże widoczna
Ta prosta droga
I wreszcie firma


To Polska Firma
I wreszcie Szkoła
To Polska Szkoła
I wreszcie Polska
To Polska Polska
I wreszcie Wiara


Znaczy słowo
Wiara
I słowo Bóg
Znaczy słowo
Bóg
Obecny w naszej całej
W całej Polskiej
Przestrzeni Publicznej
Bo któż jak nie Bóg

Przez całe wieki
Dla całej Polski
Uczynił 
Najwięcej

A kto dzisiaj Bogu
Odbiera 
Te zasługi
Twierdząc
Że samym Skokiem 
Przez płot
Dla Polski
Uczynił więcej
Że aż 
Po wszystkich
Zakątkach piekła
Sam Belzebub
Chichocze
I nie może 
Powstrzymać
Swojego śmiechu


I tylko tyle jego radości
Że sobie chichocze

Bo jakże już inny
Jest chichot 
Historii

Chichot Ostateczny

Bezwzględny

Wszystkimi Drogami
Idą Polskie
Poczty Sztandarowe
Poczty Solidarności
Poczty Solidarne
Żeby pochylić się
Żeby oddać
Hołd
I Tobie Księże Jerzy Popiełuszko
Niezawodny Patronie
Solidarności
 I Tobie Księże Prałacie
Henryku Jankowski
I oddać Hołd
Przy tej Bramie Stoczni


Zawsze tak samo
Wiodącej
Do Solidarności


 Stanisław J. Zieliński
1.09.2017 R
Ilustracje:
Archiwum Internetowe 
Grzegorz Kabziński
Stanisław J. Zieliński


 

Od autora:
Tradycyjnie już, co roku, w Kościele p.w Św. Brygidy - w dniu 31 Sierpnia, jak to określił abp. dr Sławoj Leszek Głódź - w Kanie Solidarności - z udziałem delegacji i pocztów sztandarowych z całego kraju i ośrodków polonijnych oraz licznych delegacji zagranicznych  oraz duchowieństwa, w tym legendarnych kapelanów zakładów pracy z Sierpnia 1980 oraz  czasu stanu wojennego i czasów obecnych -  Msza Św. Dziękczynna za  Victorię  Narodu i Państwa nad systemem  bolszewickim w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. I był list Prezydenta RP do całej całej Społeczności Solidarności ...I była - jak zwykle - homilia abp. Sławoja Leszka Głódzia , wielokrotnie  uhonorowana oklaskami Wiernych...
I był przemarsz do Bramy nr 2 i na Plac Solidarności, gdzie parędziesiąt metrów dalej, na terenie Stoczni po swojemu  obchodziła Rocznicę Sierpnia Targowica - KOD, Nowoczesna i PO oraz zaprzyjaźnieni z nimi byli funkcjonariusze SB, ZOMO..., któremu to zgromadzeniu, nielicznemu , patronował, tym razem już z otwartą przyłbicą "Bolek"...