poniedziałek, 28 września 2015

środa, 2 września 2015

Inka Ofiara Wymiaru Sprawiedliwości...

Sanitariuszka "Inka"
Ofiara Wymiaru
Poniekąd
Sprawiedliwości
...
Tyle mów
I tyle biografii
I uczonych
I historyków
I dziennikarzy
I tyle słów
Słów w tylu Komentarzach

W których wyczytuję
Że wydała Ciebie
Sanitariuszka "Łupaszki"
Regina Żylińska-Modras
Którą zatrzymano
20 kwietnia 1946 roku
I nakłoniono 
Do współpracy


A może Wreszcie 
Dowie się Naród
Z imienia 
I z nazwiska
Kto Ciebie "Inko" śledził
Kto aresztował
Kto w gdańskiej Katowni UB
Tak gorliwie
Wysługiwał się
Dla tego Nieludzkiego
Systemu
Chwytając się Wszystkich
Nieludzkich Metod
Nie patrząc  
Na nic
Ani na Twoją Wątłą
Dziewczęcą Postać
Ani na sumienie
A li tylko  wykonując 
Ów ślepy rozkaz   
Jakże gorliwie
Aby tylko wydobyć
Wycisnąć 
Aż do bólu
Aż do potwornego bólu
Ile tylko się da
Nawet nieważne
Czy przeżyje 
Nawet pomijając 
To zasadnicze pytanie
Kto wam 
Takie prawo dał 

Bo przecież 
Nie Państwo Polskie
Nie Polski Rząd 
Nie Polski Sejm
Nie Polski Naród
Aby tylko wycisnąć
To zeznanie
Gdzie jest "Łupaszka"
I kto u Łupaszki


Więc może wreszcie
Znajdzie się w biografii "Inki"
I ci co skarżyli
W majestacie 
Ówczesnego
Bandyckiego prawa
A więc 
Przede wszystkim 
Prokurator
Mistrz  ceremonii
Tylu tak łatwych oskarżeń
Z mocy równie tego
Bandyckiego
Urzędu

I może wreszcie
Wyczytam w tej biografii
Sanitariuszki "Inki"
Z Oddziału "Łupaszki"
Wyczytam z imienia i nazwiska
Tego kata
Który wydawał wyrok śmierci
Poniekąd w imieniu
Sądu


Poniekąd 
W imieniu 
Sprawiedliwości
Poniekąd w imieniu
Państwa
A w gruncie rzeczy
Bolszewickiego Sobiepaństwa
Wydawał wyrok   
Wyrok śmierci 
Przez rozstrzelanie

Niepełnoletniej
Gorliwie Wypełniającej Obowiązki
Sanitariuszki

Kto was oprawcy
Kto was w Polsce 
Jeszcze ukrywa
Po dzisiejszy dzień
Kto was jeszcze ukrywa
Po dzisiejszy dzień


Z chlebowymi
Z orderami
Pełnymi krwi
Krwi
Takich Polskich Bohaterów
Jak sanitariuszka "Inka"

Więc gdzie jest to
Odkłamywanie 
Prawdy
Gdy kaci chowani z honorami

W Alei Zasłużonych 
Przy huku
Armatnich salw
O zgrozo
Zgodnie z żołnierskim  ceremoniałem

Kto daje takie prawo
I przyzwolenie
By plamić godność 
Polskiego Munduru 
Kto w Polsce przedłuża
Ten krwawy podły 
Bolszewicki cyrk 
 
W końcu
Po tylu latach
Totalnego milczenia
W całym PRL-u
Wreszcie  
Czcigodna Sanitariuszko 
"Inko"
Z Oddziału Łupaszki
Otrzymujesz to dziękczynne
Wotum Od Narodu
W postaci Pomnika


Na skwerze przy świątyni
P.w. ks. Jana Bosko
Przy Trakcie Świętego Wojciecha
W Gdańsku Oruni


I całym bohaterstwem
W majestacie sławy
Jesteś pośród nas

Ale pytania
Są jednak pytaniami
Dlaczego tutaj
Z dala od centrum
Miasta Gdańska 
Dlaczego na przykład
Nie przy Ulicy 3 Maja
Na tle makiety
Gdańskiego Wymiaru
Sprawiedliwości

Jako przypominanie
Tegoż Wymiaru
Sprawiedliwości
Kiedy był tu
I Prokurator i Sędzia
To li tylko poza
To li tylko nazwa
To li tylko nadany Tytuł
Do sprawowania
Urzędu
W tej katowni
Maltretowania Patriotów Polskich
Bo jeden i drugi


To li tylko

To li tylko
Bolszewicki kat
Skrywany do dziś 
Jakże gorliwie 
Bo poniekąd chroniony
Przez swój piekielny
Immunitet


A może jednak
Dowiemy się
W ramach Odkłamywania 
Historii
Czy był to 
Banderowiec
Nazista
Czy Żyd

Przez kraty tylu więzień
Wciskający do Polski 
Swoje jakże pokręcone
Bolszewickie
Fanaberie


By móc w Polsce
Wszystko przejąć
W majestacie swego prawa
I być w Polsce
Pan 


I jeszcze tyle razy Mówić nam
Że to co Polskie
To co Chrześcijańskie
To co Katolickie
To co Niepodległe

To takie obce
Zaściankowe
Nie europejskie

Stanisław J. Zieliński
30.08.2015 R
Od autora:
Uroczyste poświęcenie Pomnika "Inki" Sanitariuszki z Oddziału"Łupaszki" - Danuty Sędzikówny odbyło się podczas Mszy Św. na Skwerku przy  Kościele p.w. Bł. Jana Bosko w Gdańsku Oruni w dniu 30 sierpnia 2015 roku... Aktu poświęcenia dokonał Metropolita Gdański Abp. dr. Sławoj Leszek Głódź w asyście licznego duchowieństwa , organizacji kombatanckich, drużyn harcerskich, przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej i Wiernych..