poniedziałek, 13 czerwca 2016

Królewskie Róże

Królewskie Róże …

Irenie Zdrojewskiej, która pojechała do Anglii , by z Królewskiego Dworu
przywieźć do Polski
Królewskie Róże. Oby był to dobry zwiastun odrodzenia się Monarchii
i w Polsce...Mamy już  Niezawodną Monarchinię na Tronie Jasnogórskim już od tylu Stuleci, ale cały Naród z utęsknieniem czeka na 
Powszechną Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, co mają uczynić Wszystkie Stany - z  Prezydentem, Rządem, Sejmem, Senatem ...
Królewskie Róże
Każdy Dwór
Jakże mocno
Jakże mocno
Pragnie tych Róży strzec
Bo tam gdzie
Królewskie Róże
Tam jest zawsze
Królewski Klimat
Tam Zawsze 
Królewski Dzień
Królewskie Róże

Także w Polsce
I to od pradziejów 
Takie również są

Jakże wpisane
W każdym czasie
W Polski Los
Tak jak i w Twój 
Ireno
Szafarko Wszystkich Kwiatów
Tak jak i w Twój
Los
Jakże wpisane
W tę Naszą Polską 
Biel i Czerwień
Której nie ma dotąd
Żadna z  innych Flag
Szczęśliwa Jesteś Polsko
Bo w każdym wieku
I na Swym Królewskim Dworze
Królewskie Róże
Szczególnie Piękne masz
Na cały świat

Także Ty jesteś Królową
Więc jak Naszej Królowej
Trzeba Ciebie  gorliwie strzec
I jakże zdumiona jesteś
Bowiem chcesz
Bowiem czy nie chcesz
Każdy dzień
To Królewski Dzień

Królewski Orszak
Z jakąż troską
Otacza cały 
Królewski Dwór
Bo każda Róża
Upragnione szczęście 
Szczęście Królewiczów
Szczęście Książąt
Bo każda Róża
To przecież
Królewski Ród

Więc tam gdzie Róże

Tam szczęśliwe

Drogi są
Królewskie Róże

Zdolne zdobyć
każde imperium
Zdolne zdobyć 
Każdy zamek
Zdolne zdobyć
Każde serce 
Zdolne zdobyć
Każdy dom

I tak od wieków
Ów Różany
Sekret trwa
I po Ogrodach
Co dzień wieść tę
Niesie 
Mistrz Szambelanów
Szambelan 
Wiatr

Płatkami sypie
Każdy płatek
Pierwszy róż
Bowiem od wieków
Królewskie Róże
Na całym świecie
Zawsze takie
Hojne

I cieszą w smutku
Bo w nich zawsze
Taka moc
I do łez wzruszą
Kiedy chwile szczęścia są
Bo tam gdzie Róże
Bo tam gdzie Królewskie Róże
To tam szczęśliwy
Szczęśliwy Królewski
Los

Nawet gdy płoną
W Morzu tylu tylu słońc

Porażą siłą
Stokroć mocniejszą

Stokroć mocniejszą

Niż podczas burzy
Podczas Pierwszej Wiosny
Pierwszy stu gromowy
Grom

I tak od wieków
Ów Różany
Sekret
Trwa
I po Ogrodach
Co dzień wieść tę
Niesie
Mistrz Szambelanów
Szambelan
Wiatr

 
Stanisław J. Zieliński
14.06.2016