niedziela, 13 listopada 2016

Boźe Ojcze Wszechmogący...

Nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita
Boże Ojcze Wszechmogący...

Świat który stworzyłeś
Jakże Ogromny i Piękny
I wobec Twoich wszystkich stworzeń
Jakże opiekuńczy
I jakże serdeczny

Że tylko prosić Ciebie Boże
I o to modlić się
Do Ciebie
Całym sercem
We wszystkich myślach
Żeby Twój Świat

Nasz Wspaniały
Boże Ojcze Wszechmogący

By istniał istniał i istniał
Pod parasolem
Twoich Czcigodnych Dłoni
Jakże zawsze pewnie
I jakże zawsze serdecznie

By Światu nikt nie zagrażał
I żeby zawsze koniecznie
Twój cały Świat
Nasz Wspaniały Boże Ojcze
By zawsze miał Twoje serce

To serce wrażliwe na wszystko
Na każdy ból
Na każde drgnienie
I niech zawsze
Twój Świat
Nasz Wspaniały Boże Ojcze
Niech zawsze bezpiecznie
Po swojej orbicie biegnie

Niechaj omija nas wojna
I wstrząsy i kataklizmy
Bowiem Twój Świat
Nasz Wspaniały Boże Ojcze
Twój Świat jest zbyt piękny
Żeby mógł popaść w ruinę

Miliardy stworzeń
Każde tu ma swoje miejsce
Tylko jedyne
Dla siebie
Miejsce szczególne
Serdeczne

I ludzie ludzi jest tyle
Już jest ich każdy kontynent
Tylu już patrzy na Gwiazdy
By móc polecieć
Choć dzisiaj
Na jakąś inną Planetę


Lecz wszystko wszystko
W swym czasie
A zegar spokojnie tyka
I każdy pomysł szczególny
Spokojnie rodzi się w myślach


I nie ustanie dopóty
Dopóki nie zacznie istnieć
Majestatycznie 
W swym blasku
Najświętsze Twoje Imię
Nasz Wspaniały Boże Ojcze
Wspaniałe Twoje Imię 
Wielbiąc

I proszę Ciebie Boże
I modlę się o to do Ciebie
Boże Ojcze Wszechmogący
Przyjmij Tron Polski
I Tron Każdego Państwa

Bo jeśli jest Twoja
Władza na świecie
To li tylko
Twoim wspaniałym
Nadzwyczajnym
Ogromnym
Ojcowskim
Sercem
Foto
Archiwum Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst 
Stanisław J. Zieliński