wtorek, 12 kwietnia 2016

Mamy Naszą Polską Pamięć.

Mamy Naszą
Polską Pamięć...

..Uczestnikom Ogólnopolskiej Rocznicowej Konferencji w Poznaniu 
w dniu 9 kwietnia 2016 R upamiętniającej 
powstanie NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
- w serdecznej dedykacji.

Mamy Naszą
Polską Pamięć.
Katolicką
Narodową
I Na Drodze
Ku Pamięci
Nigdy a Przenigdy
Nie zapomnimy
Nikogo

A Tym 
Którzy już Odeszli
I już są na Polu Chwały
I zostają tam
Na wieki
Zostawimy
Nasze Znicze
Zostawimy
Nasze Kwiaty
Uczynimy tak co roku
W Heroicznym
Czasie Wspomnień
Niechaj wschodzą
Lepsze czasy

A ci którzy byli przeciw  
Przeciw Naszej Idei
Bóg Honor Ojczyzna
Naszej Najświętszej  Idei 
Bóg Honor Ojczyzna
Której zawsze była wierna

Nasza Chłopska Solidarność
Nasza Reduta
I Nasza Placówka
I Nasza
Ojcowizna
Dzisiaj jakże są zdumieni
Odmieniły się nam czasy
Oni archiwalny relikt
Rechot niesie się
Po świecie
Jakże płaskim plackiem padła
Ich  demoniczna
Piąta Kolumna

Tyle mamy miejsc Golgoty
I Tragicznych Polskich Wspomnień
Lecz zwycięskim
Miejscem każde
Bo na każdym Polu Bitwy
Bóg nas wspierał 
Mocą Wiary
Niezawodnym swym orężem

Tym co wierzą

Mimo wszystko
Gdy ordery dawał szatan

Ciesząc się
Jak bardzo szybko

Rośnie jego
Twarda
Kadra

Ci zostaną w mrocznych czasach

Na swej drodze
Do Przystani
A kto Wierny

Woli Pana
W naszych sercach
I w Pamięci
Nigdy
Przenigdy
Cały  Naród
Nie zapomni

Ci co wstaną 

Do Apelu

Bohaterzy
Hektor w Hektor
Każda bitwa
Każdy protest
Ku zwycięstwu
Jakiż nieomylny
Wektor

Mamy Pamięć

Naszą Polską
Katolicką
Narodową
I na drodze
Ku Pamięci
Nigdy
Przenigdy
Nie zapomnimy
Nikogo

I Wieś ma swych
Bohaterów
Niezawodnych
Bezgranicznie
Z Pokolenia w Pokolenie
Przeto Wieś

Wolnością
Kwitnie

Na Wsi bije
Zawsze zdrowe
Naturalne
Polskie Serce

Bo Chłop zawsze

Jest u siebie
I Chłop zawsze
Jest na swoim
Jest bastionem
Wobec pokus
Wobec każdej demagogii
I zawsze we wszystkich dziejach
Zawsze jego Chłopska Ziemia
Jest najświętszym 
Polskim Skarbem
Nigdy 
Przenigdy
Na sprzedaż


Stanisław J. Zieliński


Od Autora...
Przed 35 laty, mimo iż byli inwigilowani, tropieni
przez funkcjonariuszy SB i Milicji, mimo iż mówiono im, że w  socjalistycznym państwie nie ma miejsca  dla wolnych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność Rolników Indywidualnych - organizowali swój I Zjazd, tworzyli  statut - łącząc się  w jedną silną organizację. Odnieśli zwycięstwo
...Dziś tak samo zdecydowanym głosem
upominają się  o ziemię popegeerowską, o ochronę prawną  dla Polskiej Zdrowej Żywności bez modyfikacji GMO...Tak samo zdecydowanym głosemem sa  przeciw rabunkowej wyprzedaży majątku  narodowego ...To już tradycja wielowiekowa, że takie wydarzenia nie mogą obyć się bez udziału we Mszy Św. , po której idą oddać Hołd tym, Którzy Odeszli w walce z  siłami ciemnosci, zła, przemocy  - o lepszy Czas dla Ojczyzny ...