poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Polski Naród Solidarny...

Naród Polski
Solidarny
W każdy

Trudny czas...

                          Włodarzom Uroczystego Spotkania 
NSZZ Solidarność RI
w dniu 9.06.2016 roku w Poznaniu -
 w 35 Rocznicę powstania  Związku...    
                           


 
Także zawsze
Solidarny
Cały Chłopski
Stan

Jakże wierny
Swojej


Ziemi
Od świtu


Po świt
I szczęśliwy że
Jest Chłopem
Tak jak w Polsce
Nikt


Choć przez lata kołowany


Że aż do dziś
Żal
Bo Chłop
W Polsce
Jest Opoką
Twardszą niż
Beton i stal

Ani Hitler
Ani Stalin
Ani car
I SzwedBo tak zawszeSwojej Ziemi
Tak gorliwie strzegł

Gdy kolejna 
Była wojna
Oręż pług
I miecz
I dla miasta
Pomoc hojna
Żeby miasto
Mogło przetrwać

Swój kolejny
Dzień

Chłopi Żywią
Chłopi Bronią
Więc choć od dziś
Stop
Mataczeniu Polską Ziemią
Niech ma wreszcie
Polską Ziemię
W swoich dłoniach
Polski Chłop


On najlepiej ją rozumie
Już od dziecka
Zna
Wołam więc


Na całą Polskę
Polska Ziemia
Tylko tylko Naszym
Polskim Chłopom
A szczęśliwa
Będzie Polska
Cały Naród
Cały Kraj

Naród Polski
Solidarny
W każdy trudny
Czas
I jest zawsze
Solidarny
Cały Chłopski
Stan

Gdy był czas
Strącać komunę
Ten haniebny wstyd
Tworzył swoją
Solidarność
Ze swoim RI

I tak poszło w nowe czasy
Że aż huczy wiatr
Wierny Bogu
Silny Wiarą
Solidarny z Całą
Polską
Solidarnie
Trwa

Stanisław J. Zieliński
9.04.2016


Od autora:
Uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy u.. Aleksandra Fredry delegacje z całej Polski Rolników zrzeszonych w Niezależnym, Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność Rolników Indywidualnych rozpoczęły  rocznicowe obchody utworzenia tej organizacji przed 35 laty...
Iście po Ojcowsku zabrzmiała też Homilia Ojca Dominikanów..Włodarz tej niezwykle pięknej świątyni, przy której murach znajduje się Pomnik Jezusa Chrystusa, upamiętniający 2000 Rocznicę Urodzin Zbawiciela, przypomniał o misji Polskiego Chłopa na Polskiej Ziemi...Zawsze wierny Bogu-Ludziom - Ojczyźnie... Ze słów na sztandarze" Żywią i Bronią nie uronił ani kropli nawet w najbardziej trudnych czasach dla Polski...Polski Chłopski Stan zadziwiał swoją bitnością króla Jana Kazimierza...Jak bronić Polski pokazał Bartosz Głowacki, przypominany wielokrotnie w literaturze polskiej jako Bartek Zwycięzca, którego Tadeusz Kościuszko, zaraz  po zwycięskiej  bitwie pod Racławicami uhonorował ...swoją naczelnikowską sukmaną, a w Uniwersale Połanieckim znosił poddaństwo pańszczyźnianego chłopa ...Wielu możnych z  tytułami książąt i hrabiów bawiło  wtedy na dworach pruskim, austriackim i petersburskim , w ogóle nie mając pojęcia o śmiertelnym zagrożeniu dla Polski...Polski Chłop wiedział...Czuł  to zagrożenie Sumieniem Polskiej Ziemi...

   Jakże podobnie dzieje się i obecnie...Jest dobry rząd, zatroskany o bezpieczeństwo Polski... Są przygotowywane reformy, w wyniku których prawo rolnika do ojczystej ziemi oraz do pierwokupu na dogodnych warunkach  ma być szczególnie obwarowane... Umożliwienie  przez Państwo Polskie wykupu popegeerowskiej ziemi pozwoli im zmienić wielkość swoich  gospodarstw do 300 hektarów.. NSZZ Solidarność RI jest przeciwny tworzeniu gospodarstw wielkoobszarowych - po kilka tysięcy hektarów i tworzeniu nowych latyfundiów  wielkich Nowobogackich...Związek stawia na zdrową żywność  ekologiczną, prawem chronionym, także przed owczym pędem do  stosowania przeróżnych technik modyfikowania żywności...zagrażających zdrowiu człowieka...Polski Chłopski Stan sprzeciwia się też rabunkowej wyprzedaży majątku narodowego pod dyktat unijnych dyrektyw...

   Uczestnicy Rocznicowej Konferencji, w przemarszu ulicznym  w drodze ze świątyni do sali obrad w Urzędzie Wojewódzkim - złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 oraz pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych...