środa, 28 grudnia 2016

Poseł Jan Kilian zwycięzca
W Czas Jubileuszu 20+czas jubileuszu 0+

Janie Kilianie
Najwyższy Czas
Żeby zaśpiewać
Tobie Sto Lat

Bo wznosisz zawsze
Nie tylko toastem
Idee piękne
Idee polskie
Idee wzniosłe

Zanim więc duszkiem
Wypiję toast
Chwała więc za to
Janie Kilianie
Że jesteś takim
Statecznym posłem
I to w Twoim
Gdańskim Starogardzie
Gdzie Twoja Partia
W takiej pogardzie
Ale że siły
W sobie tyle masz
Ale że taktu
W sobie tyle masz
Dzielnie więc 
W swoim
Starogardzie Gdańskim

Na straży 
Prawa i Sprawiedliwości
Dzielnie skutecznie
Trzymasz swoją straż

Sławomir Neuman
Ów Bazyliszek
Traci już impet
I czarcią moc
I częściej wyje
I z bólu i z żalu
Bo widzi że to
Już nie jest żart
Bowie przy pośle
Janie Kilianie
To już niejeden
Także  i większy
Bazyliszek padł

Choć nie ma miotły
Nie ma łopaty
Ale wie zawsze
Na miły Bóg
Jak w Starogardzie Gdańskim
Jak zrobić wreszcie
Te dobre porządki
Żeby w tym starym
Grodzie podgdańskim
By wreszcie i obywatel
Szary obywatel
Wreszcie coś mógł
Nie tylko klika
Nie tylko sitwa
I to już nawet
W niewielkim przedszkolu
A co dopiero
W urzędach i w firmach
Zaczyna jednak
Być wszystko proste
Od kiedy
Jan Kilian
W Starogardzie Gdańskim
Jest najprawdziwszym
Na świecie posłem
Całym umysłem
I całym sercem
Starogard Gdański
Na mapach świata
Wreszcie zaczyna mieć
Mocne miejsce
Choć wielu gubi
I buty i myśli
Bowiem dla wielu
W Starogardzie Gdańskim
To trwa prawdziwy
Czas Apokalipsy
Bo poseł Jan Kilian
Idzie swoją drogą
Więc także
I w Starogardzie Gdańskim
Prawo ma być prawem
A Sprawiedliwość
Sprawiedliwością


I nic już innego
Ponad to
Nie stanie się nigdy
Bo poseł Jan Kilian
Tak postępuje
Tak działa
Tak myśli

I co w zasięgu umysłu
Co w zasięgu oka
To i w dłoniach
I co uwłacza
I Prawu i Sprawiedliwości
To bez pardonu

Natychmiast wykona

Sławomir Neuman
Ów Bazyliszek
Traci już tupet
I czarcią moc

I częściej skowyta
Z bólu i żalu
Bo widzi
Że to już
Nie jest żart
Bowiem Przy Pośle
Janie Kilianie
To Bazyliszek
Taki i większy
Niejeden padłIlustracje
Album Poselski Jana Kiliana
Archiwumm Internetowe
Stanisław J. Zieliński
Tekst
Stanisław J. Zieliński
28.12.2016 R
Telegram
Jan Kilian
Poseł Ziemi Starogardzkogdańskiej

Czcigodny 
Jubilacie Pośle 
Ziemi Starogardzkogdańskiej
Sto Sto I Sto Sto po Sto Lat
W zdrowiu, w kondycji tura byka, żubra i lwa - w tej misji Rzecznika Spraw Publicznych Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Jej Obywateli...