piątek, 9 grudnia 2016

My Ojcowizna
My od tysiącleci
My wierni 
W służbie
Naszej Matuś Ziemi


Zagrody nasze
I nasze zagony
To Nasze NATO
To Nasza Unia
To nasze progi
I nasze płuca
I nasze struny

I takie prawo
Winno być w Polsce
Wara od tego
Co jest dziedziczne
Rodzinne
Chłopskie

I żadne furtki
Mętne paragrafy
My Ojcowizna
My zapewnimy
Polsce Polskie Czasy

Zagraj nam Jaguś
Złotowłosa 
Jaguś Mielke
Zagraj całą duszą
Całym swym Zespołem
Zagraj naszym całym
Cichym wiejskim świtem

Bo sytuacja wtedy
Jest jasna
Gdy ziemia w prawie
Jest ostoją prawa

Nasz każdy zagon
Nasz każdy hektar
Nie przejmie ziemi
I nie przejmie lasów
W Polsce
Żaden przechrzta

Choćby nam wmawiał
Wiarę od pokoleń
My wiemy kto Polak
Kto ma dłonie polskie

I z lasu nawet
Nawet sosenki
Bo w Polsce
Las  zawsze Skarbem
Naszym
Narodowym
I zań Bogu Dzięki

Od świtu 
Do zmierzchu
Wdzięczni Bożemu Sercu
Na swych zagonach
Oddani swojej pracy
Idziemy co dzień
Ku swojemu szczęściu

Z tą troską Włodarza
Żeby w czasie drogi
Co urodzi pole
Nie uronić ani kropli


My Ojcowizna
I od tysiącleci
Gorliwi w służbie
Naszej Matuś Ziemi

Ilustracje
Archiwum Internetowe
Stanisław J. ZielińskiTekst
Stanisław J. Zieliński
10.12.2016 R

...jednoczy cały Naród Polski w służbie Bogu-Ludziom - Ojczyźnie ponad wszelkimi sporami partyjnymi koncentrując się na tym, co nas Polaków łączy, a nie dzieli...A łączy nas Bóg, Wiara, Kościół, Polska...