środa, 3 sierpnia 2016

Gwiazdo Zaranna

Autorska Seria Poetycka


Strofy Maryjne


Więc któż nie pragnie

Na swojej drodze

Być z Tobą

Co dzień


 Gwiazdo Zaranna
Mówią Tobie zorze
Gwiazdo Zaranna
Mówi Tobie błękit
Gwiazdo Zaranna

Mówi Tobie Ziemia
Tylko co wstała
A tak już
 
Życiem tętni
 Gwiazdo Zaranna
Tobie śpiewa Muezzin
Gwiazdo Zaranna
Tobie śpiewa Pastor
Gwiazdo Zaranna
Tobie śpiewa Rabin

Gwiazdo Zaranna
Tobie śpiewa Pop
Gwiazdo Zaranna
Od zarania dziejów swojego Zakonu
Tobie śpiewa zawsze
 
Tobie wierny Oblat

Tobie wierny Karmelita

Tobie śpiewa

Zawsze Tobie wierny

Paulin


Gwiazdo Zaranna
Prosi Ciebie Żeglarz
Który wypływa na pełne morze
W nadziei mając
W nadziei od Ciebie
I wiatr przychylny
Przychylne słońce
I zawsze dobrą
Dobrą pogodę

Gwiazdo Zaranna
Prosi Ciebie Dziecko
Znowu klasówka
Znowu dyktando
No i ta Pani
Co za błąd każdy
Zawsze ocenia surowo
Twardo

A Dziecko przecież
Ty tak rozumiesz
I tłumy Dzieci 

Przy Tobie wszędzie

I mówi Dziecko

Mówi do Ciebie
Gwiazdo Zaranna
 
Wie że tym razem również
Z Nim będziesz

Gwiazdo Zaranna
Prosi Ciebie Cygan
Który wyrusza rano taborem
I niesie Tobie
Cygańską uczciwość
Cygańskie oddanie
Cygańską pokorę

I las chce mieć blisko
I słońce blisko
I może jakaś bogata wioska


A przy tej wiosce
Choćby samotna kurka jedyna
Kurka
Choć nioska

No bo nie sieje
No bo nie orze
Więc przeto Lilia pośród narodów
Jest wdzięczny Tobie
Za każdą podróż
I za ognisko na noc
Pod lasem

Gwiazdo Zaranna

Mówią Tobie Chorzy
Jakże czekają
Na Twoje

 Zdrowie
Idą Różańcem
Idą do Ciebie
Różańcem

Pielgrzymką
Słowo za Słowem


I Jesteś wszędzie
I zdążasz

Wszędzie
Pośród 

Zwycięzców 


I pośród Ofiar
I do szkół zajrzysz
I do aresztu 
\
I do szpitali 
 
Zajrzysz
Do koszar

I zawsze Zdążasz
I zawsze Jesteś
Drogą Nadziei 

I Ostatnią Drogą
Bo świat dziś cały
Zawierzony Tobie
A Ty w swym świecie
Nie zostawiasz
Nikogo

Gwiazdo Zaranna
Śpiewa Tobie Ziemia
Gwiazdo Zaranna

Śpiewa Tobie Morze
 
Bo jesteś Matką
Matką każdego
Więc któż nie pragnie
Więc któż nie pragnie
Na swojej drodze
Przy Tobie

Być przy Tobie

Trwać

Przy Tobie 

Czuwać

Gorliwie

Serdecznie

Wiernie ponad wszystko

Jak zawsze

Co dzień

Ilustracje

Archiwum 

Internetowe

Stanisław J.

 Zieliński

Tekst

Stanisław J.

 Zieliński
 
Gdańsk

 25.12.2003

                                   Niewielka korekta
                                 
                                                       20.05.2017