środa, 3 sierpnia 2016

Gwiazdo Zaranna

Autorska Seria Poetycka


Strofy Maryjne Więc któż nie pragnie

Na swojej drodze

Być z Tobą

Co dzień


Gwiazdo Zaranna

Mówią Tobie zorze

Gwiazdo Zaranna

Mówi Tobie błękit

Gwiazdo Zaranna

Mówi Tobie Ziemia

Tylko co wstała


A tak już

Życiem tętni
 Gwiazdo Zaranna

Tobie śpiewa 

Muezzin

Gwiazdo Zaranna

Tobie śpiewa 

Pastor

Gwiazdo Zaranna

Tobie śpiewa Rabin

Gwiazdo Zaranna

Tobie śpiewa Pop

Gwiazdo Zaranna

Od zarania dziejów 

Swojego Zakonu 

Tobie śpiewa zawsze

Tobie wierny Oblat

Tobie wierny Karmelita

Tobie śpiewa zawsze 

Tobie wierny Paulin
Gwiazdo Zaranna

Prosi Ciebie Żeglarz


Który wypływa het

Na pełne morze

W nadziei mając

W nadziei od Ciebie

I wiatr przychylny

Przychylne słońce

I zawsze dobrą

Dobrą pogodę

Gwiazdo Zaranna

Prosi Ciebie 

Dziecko

Znowu klasówka

Znowu dyktando

No i ta Pani

Co za błąd każdy

Zawsze ocenia Surowo

Twardo
A Dziecko przecież

Ty tak rozumiesz

I tłumy Dzieci

Przy Tobie wszędzie

Więc mówi Dziecko


Gwiazdo Zaranna

Gwiazdo Zaranna

Wierząc

Jakże wierząc Tobie
Że  i tym razem 

Również z nim będziesz


Gwiazdo Zaranna

Prosi Ciebie Cygan

Który wyrusza rano taborem

I niesie Tobie

Cygańską uczciwość

Cygańskie oddanie

Cygańską pokorę

I las chce mieć blisko

I słońce blisko

I może jakaś bogata wioska


A przy tej wiosce

Choćby samotna kurka jedyna

Kurka

Choć nioska

No bo nie sieje

No bo nie orze

Więc przeto Lilia pośród narodów

Jest wdzięczny Tobie

Za każdą podróż

I za ognisko na noc

Pod lasem

Gwiazdo Zaranna 


Mówią Tobie Chorzy


 
Jakże czekają

Na Twoje 

Zdrowie

Idą Różańcem

Idą do Ciebie

Różańcem 

Pielgrzymką

Słowo za 

Słowem

I Jesteś 

Wszędzie

I zdążasz wszędzie

Pośród 

Zwycięzców i pośród Ofiar

I do szkół zajrzysz 

I do Aresztu 

I do Szpitali 

Zajrzysz

Do Koszar

I zawsze Zdążasz

I zawsze Jesteś

Drogą nadziei i ostatnią drogą

Bo świat dziś cały

Zawierzony Tobie

A Ty w swym świecie

Nie zostawiasz


Nikogo

Gwiazdo Zaranna

Śpiewa Tobie Ziemia

Gwiazdo Zaranna

Śpiewa Tobie Morze


Bo jesteś Matką

Matką każdego

Więc któż nie pragnie

Więc któż nie pragnie

Na swojej drodze

Być zawsze przy Tobie

Trwać zawsze przy Tobie

Czuwać zawsze przy Tobie

Gorliwie

Wiernie

Ponad wszystko

Ponad wszystko

Co dzień

Co dzień
Ilustracje

Archiwum 

Internetowe


Stanisław J.

Zieliński
Tekst


Stanisław J.

ZielińskiGdańsk 

25.12.2003

Niewielka 

korekta

20.05.2017