poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Okrzyki do L.Wałęsy: Bolek! Judasz! po mszy pogrzebowej "Inki" i "Zagońc...